Smittrisk i vården - hur skyddar vi oss?

Välkommen till Hygienkommitténs temaeftermiddag den 3/5 kl. 13 30 - 16 00.

Preliminärt program
Hur skyddar vi oss?
Vilket ansvar har du som chef och medarbetare?
När ska personlig skyddsutrustning användas?

Anmäl dig via Regionkalendern innan den 27/4!

REGIONKALENDERN


Senast uppdaterad: 2018-09-13 15:21