Självtest för VUVI/UVI - vårdrelaterad urinvägsinfektion

Dags att testa vad du vet om urinvägsinfektion? Här finns länk till ett självtest för att testa dina kunskaper om VUVI och UVI.

Självtest VUVI och UVI

4203[1].test

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18