Utbildning om multiresistenta bakterier och andra smittor för dig som arbetar i primärvård/närhälsa

Om multiresistenta bakterier och andra smittor. Hur skyddar jag patienten? Hur skyddar jag mig själv som vårdpersonal?

  • Utbildning och diskussion kring frågeställningen, arbetar vi rätt?
  • Hur förebyggs vårdrelaterade infektioner i praktiken?
  • Vilka specifika risker kan finnas i er verksamhet?
    Inbjudan MVC VT 2017.pdf
    För anmälan via regionkalendern se nedan.

Borås 16/3 2017, kl 13.30 - 16.00

 Anmälan regionkalendern 

Göteborg 27/3 2017, kl 1400 - 16.15

Anmälan regionkalendern


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:46