Mässlingsutbrott

Ett mässlingsutbrott pågår i Stockholmsområdet. Därmed finns det anledning att påminna om sjukdomssymtom och skyddsåtgärder för att förhindra smittspridning.

Hög feber, hosta, och irriterade ögon är kardinalsymtom vid insjuknandet då smittan är höggradig. Ett storfläckigt utslag uppträder på tredje dagen. Smittan är luftburen vilket innebär att en icke immun person som vistas i samma rum eller inom två timmar i rum där det funnits en mässlingssjuk individ riskeras att smittas. Barn vaccineras sedan 1981 vid 18 månaders ålder enligt nationella vaccinationsprogrammet. Vuxna födda mellan 1960 och 1981 kan ha varierande immunitet.
Läs mer: Folkhälsomyndigheten - frågor och svar mässling/påssjuka/röda hund


Senast uppdaterad: 2018-09-12 13:13