Mässling i Fyrbodal. Var uppmärksam på patienter med symtom som vid mässling.

Flera av fallen har smittats i vårdmiljö och smittan kan fortfarande finnas i samhället.

Nu finns  sammanlagt fyra fall med mässling  som alla har smittats i Fyrbodal sedan mitten av april. Flera av fallen har smittats i vårdmiljö och smittan kan fortfarande finnas i samhället. Risken för att nya fall kan tillkomma kvarstår för flera veckor framåt. Vid misstänkt mässling är det ytterst viktigt att personen inte tas in i väntrum eller allmänna utrymmen, utan hänvisas till rum med separat ingång eller enhet med isoleringsrum.

Smittskydd Västra Götaland
Pressmeddelande


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:46