Mässling i vårt närområde

Det pågår ett utbrott av mässling i Göteborg.

Det pågår ett utbrott av mässling i Göteborg. Utbrott pågår också i många länder i Europa. Mässling tillhör de mest smittsamma sjukdomarna och det räcker att en smittsam person har vistats i ett rum för att alla som besöker rummet inom två timmar från att personen lämnat rummet blir utsatta för smitta. Du kan ta del av information via regionala smittskyddsenheten; Smittskydd VGR Mässling  och Smittskydd Västra Götaland

Entréskylt finns på flera språk på smittskydds hemsida samt informationsmaterial om mässling.
Har du allmänna frågor om mässling?  1177 Vårdguiden

Senast uppdaterad: 2018-09-13 15:20