Mässling i Borås

Utredning och smittspårning pågår med berörda enheter.

Södra Älvsborgs sjukhus (Borås) och Smittskydd Västra Götaland utreder, tillsammans med en vårdcentral och en vårdenhet ett säkerställt fall av mässling. Den smittade personen är ett ovaccinerat barn som rest utomlands. Utredning och smittspårning pågår med berörda enheter. Det är viktigt att vården har en ökad uppmärksamhet på mässling.        

Pressmeddelande Smittskydd 2018-05-03 "Fall av konstaterad mässling i Borås" 
Smittskydd  mässling VGR

Senast uppdaterad: 2018-09-13 15:19