Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Coronavirusinfektion covid-19

Tillfälliga förändringar på SÄS pga coronapandemin. Läs mer på SÄS sida om Covid-19

Luftvägssmitta

Publicerad:
nys i armvecket

Hösten är på ingång, och med den brukar vi se en ökad förekomst av olika luftvägssmittor. Influensa är en årligen återkommande smittsam luftvägssjukdom som sprids via dropp- och kontaktsmitta. Belastningen på sjukvården kan, p.g.a. influensa under flera månaders tid, vara betydande med ett ökat antal akutbesök och vårdtillfällen (människor insjuknar även i andra smittsamma luftvägsinfektioner som RS, kikhosta och mykoplasma).

De första fallen av influensa konstateras oftast under sen höst eller tidig vinter. Under våren är det epidemiska förloppet oftast avslutat. Enstaka fall inträffar under hela året.

I år behöver influensasäsongen hanteras samtidigt som pågående covidpandemi. Goda vårdhygieniska rutiner förhindrar smitta mellan patienter och till/från personal. Fundamentalt är strikt följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler, korrekt användning av skyddsutrustning samt goda rutiner för punktdesinfektion och städning. Här kan vi dra nytta av arbetssätt som finslipats under covidpandemin.

Sjukdomsförebyggande åtgärder i form av influensavaccination till riskgrupper samt personal inom vård och omsorg förordas. I år måste vaccinationsarbetet genomföras med hänsyn till gällande rekommendationer kring fysisk distansering m.m. Mer information kring möjlighet till influensavaccination kommer längre fram.

Samlad information om influensa, checklistor, lathundar samt länkar finner ni på siw-sidan; Vård och hälsa – Influensa. Uppdatera er!

Vårdhygien

Publicerad: