Influensasäsongen fortsätter!

Vårdhygien uppmanar till fortsatt noggranna hygienrutiner inom alla vårdgivande verksamheter och boenden.

Efter att ha varit på nedgång ett par veckor har influensan nu åter tagit fart och antalet fall på SÄS ökar igen. Samtidigt ökar också antal RS-fall som förutom barn drabbar äldre patienter hårt. Vårdhygien uppmanar till fortsatt noggranna hygienrutiner inom alla vårdgivande verksamheter och boenden.


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:46