Influensan är här

Tänk på din host och handhygien för att undvika smittspridning.

Influensaviruset sprids till exempel när någon som är sjuk hostar, nyser eller andas ut. Genom luften sprids viruset vidare och om du får i dig det kan du bli smittad.Viruset kan också spridas genom att du till exempel tar i hand med någon som är sjuk och som har viruset på sina händer. Tänk på din host och handhygien för att undvika smittspridning.
Läs mer: Folkhälsomyndigheten - handhygien  (Information både till personal och allmänhet)
Läs mer: Folkhälsomyndighetens influensarapport .

Senast uppdaterad: 2018-09-13 15:20