Hur kommunicerar du med en patient som inte pratar svenska

Projektet KomHIT flykting arbetar tillsammans med personal från Hälso- och sjukvård och tandvård i Västra Götalandsregionen och tar fram kommunikationsstöd med bilder och översatt text, anpassade till varje specifik verksamhet. Den 5/12 mellan kl. 9 00 - 12 00 är det öppen utställning i Jubileumsaulan på SU. Ingen anmälan krävs och det är kostnadsfritt.

Vård- och tandvårdspersonal, liksom alla andra som är nyfikna, kan komma och gå som de vill under förmiddagen. Flera olika verksamheter som deltar i projektet visar upp sitt material och vi får höra korta presentationer av både verksamheter och andra samarbetspartners i projektet.

 Kom och låter er inspireras, lär er av andras erfarenheter och dela med er av era egna. Detta är en möjlighet till gratis kompetensutveckling för all personal som möter patienter som inte pratar svenska och en möjlighet för alla verksamheter att komma längre i arbetet mot en jämlik vård.

Besök hemsidan för att se vår informationsfilm och massor av färdiga bildstöd kom-hit.se/flykting


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:46