Höstens utbildningar för hygienombud

Fotograf: Foto Paul Björkman

Du som är hygienombud är välkommen att anmäla dig till utbildning och träffar i höst med start i september. Anmäl dig via regionkalendern.

18/9 Gemensam grundutbilding för nya hygienombud - heldag på Alingsås lasarett.
20/9 Hygienombudsträff för primärvård/närhälsa.
26/9 Hygienombudsträff för kommunal vård och omsorg.
27/9 Hygienombudsträff för sjukshus (Borås/Skene och Alingsås lasarett)
På hygienombudsträffarna tar vi upp aktuella ämnen och nyheter inom det vårdhygieniska området.

Anmäl dig via Regionkalendern (Sök din utbildning via datum)
Regionkalendern


Senast uppdaterad: 2018-06-08 13:58