Grundutbildning för nya hygienombud den 7/3 OCH 21/3, kl. 13 30 – 16 00

Välkommen till 2-dagars gemensam grundutbildning för NYA hygienombud! Vi vänder oss till dig som är ny i rollen som hygienombud inom primärvård, kommunal vård samt Södra Älvsborgs Sjukhus och Alingsås lasarett.

Grundutbildning för nya hygienombud

Välkommen till 2-dagars gemensam grundutbildning för NYA hygienombud! Vi vänder oss till dig som är ny i rollen som hygienombud inom primärvård, kommunal vård samt Södra Älvsborgs Sjukhus och Alingsås lasarett.

Tid och plats; Tisdagar 7/3 OCH 21/3, kl. 13 30 – 16 00 i konferenslokal Elin Odenkrants, SÄS Borås
Grundutbildning nya hygienombud 170307 och 170321 (pdf)
Anmäl dig via Regionkalendern senast 3/3!
Anmälan i Regionkalendern

Manual för anmälan i Regionkalendern (pdf)


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:46