Calici

Tänk på att calicisäsongen har börjat! Smittspridning sker mycket lätt.

Tänk på att calicisäsongen har börjat. Smittspridning sker mycket lätt och det bästa skyddet för både vårdtagare och personal, utöver att följa basala hygienrutiner, är handtvätt med tvål och vatten.  Punktdesinfektion ska ske med Virkon® 1 %.
Vårdhygieniska rutiner för kommunal vård och omsorg - magsjuka


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18