Använd handskar på rätt sätt

Tänk på att en handskklädd hand kan spridda smitta på samma sätt som en oskyddad hand.

Byt handskar efter varje patient och kasta handskarna direkt efter användning. Byt även handskar inför olika vårdmoment hos samma patient. Handskar ska förvaras i sin originalförpackning. Via länken kan du ladda ner "Handskpyramiden" nedan och läsa mer! Folkhälsomyndigheten

Senast uppdaterad: 2018-09-13 15:22