Nyheter vårdhygien

Sommaren är här och med den kommer våra vikarier som ska hjälpa oss i sjukvård och omsorg. Läs vidare för tips och råd.

Du som är hygienombud är välkommen att anmäla dig till utbildning och träffar i höst med start i september. Anmäl dig via regionkalendern.

Utredning och smittspårning pågår med berörda enheter.

Sprita fore!

Tänk på att en handskklädd hand kan spridda smitta på samma sätt som en oskyddad hand.

Välkommen till Hygienkommitténs temaeftermiddag den 3/5 kl. 13 30 - 16 00.

Tänk på din host och handhygien för att undvika smittspridning.

Anmäl dig till vårens utbildningar för hygienombud inom kommun och primärvård/närhälsa Södra Älvsborg.

Det pågår ett utbrott av mässling i Göteborg.

Vårdhygien Borås önskar God Jul och Ett Gott Nytt År 2018. Tack för ett gott samarbete under 2017 och vi ser fram emot fler givande möten under 2018.

Här kan du göra självtest!

Vad vet du om VUVI - vårdrelaterad urinvägsinfektion och om UVI - urinvägsingfektion? Ta testet och checka av!
Självtest för UVI och VUVI