Nyheter vårdhygien

Anmäl dig till hygienkommitténs temaeftermiddag torsdag den 18/10 kl. 13 30 – 16 00

Du som är hygienombud är välkommen att anmäla dig till utbildning och träffar i höst med start i september. Anmäl dig via regionkalendern.

Utredning och smittspårning pågår med berörda enheter.

Sprita fore!

Tänk på att en handskklädd hand kan spridda smitta på samma sätt som en oskyddad hand.

Välkommen till Hygienkommitténs temaeftermiddag den 3/5 kl. 13 30 - 16 00.

Tänk på din host och handhygien för att undvika smittspridning.

Anmäl dig till vårens utbildningar för hygienombud inom kommun och primärvård/närhälsa Södra Älvsborg.

Det pågår ett utbrott av mässling i Göteborg.

Senast uppdaterad: 2018-10-02 11:51