Kontakt

Hygienläkare

Överläkare
Maria Werner
Telefon
033 - 616 29 03
E-post
maria.werner@vgregion.se

ST-läkare
Jon Edman Wallér
Telefon
033 - 616 29 16  
E-post
jon.edman@vgregion.se

Vårdadministrativ sekreterare
Carina Moberg
Telefon 
033 - 616 51 40
E-post
carina.e.moberg@vgregion.se

Hygiensjuksköterskor

Malin Källhult
Telefon
033 - 616 29 05
E-post
malin.kallhult@vgregion.se

Ulrika Lindgren
Telefon
033 - 616 29 30
E-post

ulrika.lindgren@vgregion.se

Maria Engström
Telefon 
033 - 616 29 11
E-pos

maria.engstrom@vgregion.se

Linda Hallberg
Telefon
033 - 616 29 06
E-post
 
linda.hallberg@vgregion.se

Vakant
Telefon
033 - 616 29 28
E-post