Kontakt

Hygienläkare

Överläkare
Maria Werner
Telefon
033 - 616 29 03
E-post
maria.werner@vgregion.se

ST-läkare
Jon Edman Wallér
Telefon
033 - 616 29 16  
E-post
jon.edman@vgregion.se

Vårdadministrativ sekreterare
Therese Tikkanen
Telefon 
033 - 616 51 40
E-post
therese.tikkanen@vgregion.se

Hygiensjuksköterskor

Malin Källhult
Telefon
033 - 616 29 05
E-post
malin.kallhult@vgregion.se

Ulrika Lindgren
Telefon
033 - 616 29 30
E-post

ulrika.lindgren@vgregion.se

Maria Engström
Telefon 
033 - 616 29 11
E-pos

maria.engstrom@vgregion.se

Linda Hallberg
Telefon
033 - 616 29 06
E-post
 
linda.hallberg@vgregion.se

Maria Nelson
Telefon
033 - 616 29 28
E-post
maria.nelson@vgregion.se

Susanne Jungnelius
Telefon
033 -616 29 04
E-post
susanne.jungnelius@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-09-18 09:33