3. Städning

Anvisningen gäller städning i allmänna utrymmen som matsal, tv-rum, tvättstuga samt vårdtagarens rum.

Varje enhet bör upprätta en städinstruktion/checklista där det framgår:

 • var det ska städas, till exempel kök och/eller tvättstuga
 • hur ofta olika utrymmen ska städas, till exempel 2 gånger/vecka
 • när det ska städas, till exempel måndagar och torsdagar
 • vad som ska rengöras, till exempel säng, golvbrunn och handtag
 • vem som ansvarar, till exempel omsorgspersonal, lokalvårdare eller vaktmästare
 • hur ofta storstädning av allmänna lokaler ska utföras
 • vilken städmetod, till exempel torr- eller fuktmoppning eller fläckborttagning
 • val av kemikalier

 Städning sker för att hålla lokalerna rena och tilltalande samt för att minska risken för smittspridning och därmed öka patientsäkerheten. En rätt utförd städning hämmar förutsättningarna för tillväxt av mikroorganismer. Det kräver kunskap i rätt städteknik och basala hygienrutiner.

 Punktstädning görs så snart som möjligt av person som är närvarande eller som först upptäcker förorening av till exempel drycker eller mat. Utförs med rengöringsmedel och vatten. Bearbeta tills ytan är synligt ren.

Punktdesinfektion görs direkt och av den som upptäcker förorening av kroppsvätska/ utsöndring. Punktdesinfektion görs med ytdesinfektionsmedel med tensid. Blöt en ren engångsduk med riklig mängd och bearbeta tills ytan är synligt ren.

 Rekommendationer vid rengöring/smittrening ur ett vårdhygieniskt perspektiv:

 • följ basala hygienrutiner och klädregler
 • handsprits- och tvålflaskor är engångsprodukter och ska därför aldrig fyllas på
 • sprayflaska ska inte användas till ytdesinfektionsmedel
 • dammsugare bör vara person-/rumsbundna
 • vid all rengöring av ytor: bearbeta noggrant, gnugga vid behov
 • rengör alltid från rent till smutsigt, uppifrån och ner
 • håll rent och orent material åtskilt
 • vatten och rengöringsmedel blandas i litet kärl:
  -  engångsduk/tvättlapp: doppa den rena engångsduken i lösningen och bearbeta ytan tills den är synligt ren. OBS! Doppa engångsduken endast en gång i lösningen (detta för att inte förorena lösningen)
 • vid behov punktdesinfektera med ytdesinfektionsmedel med tensid
 • vid slutstädning av vårdtagares rum används alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt (tensid) eller ett oxiderande ytdesinfektionsmedel (Virkon) på de ytor som ingår vid slutstädning, se nedan:
  -  engångsduk/tvättlapp: fukta den rena engångsduken med riklig mängd och bearbeta ytan tills den är synligt ren
 • golv torkas med förfuktad golvmopp
 • ta alltid ren mopp till varje rum/lägenhet, byt oftare om det behövs
 • om flergångsmoppar används ska de tvättas i så hög temperatur som möjligt, minst 60 grader, efter varje användning. Om moppar körs i vanlig tvättmaskin kan grus förstöra maskinen
 • om städvagn används rengörs och desinfekteras den efter varje användning 

Rekommendationer vid slutstädning ur ett vårdhygieniskt perspektiv

Slutstädning ska ske i samband med att vårdtagare:

 • byter/lämnar vårdplats på korttidsboende
 • byter/ lämnar permanentplats
 • tillfrisknat efter exempelvis kräkningar/diarréer 

Åtgärder som bör ingå vid slutstädning:

 • sängens samtliga delar (även sänggrindar, underrede och manöverdosa)
 • sängbord inklusive lådor och undersidor av bordet mm
 • sänglampa, radio och fjärrkontroll
 • stol/pall
 • medicinteknisk utrustning (droppställningar, lift mm).
 • garderob/skåp inklusive kontaktytor, till exempel handtag
 • hjälpmedel för förflyttning och träning
 • avfallsställning för soppåsar
 • byte av hygienartiklar, till exempel toalettpapper vid tarmsmitta
 • rengör handtag, strömbrytare, dörr- och fönsterkarmar och dörrar
 • rengör spegel, mugg-, handduks- och toalettpappershållare
 • rengör tvättställ, toalettstol, duschutrymme och golvbrunn
 • golv torkas med förfuktad golvmopp

Städning kommunal anvisning (pdf )

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:46