18. Skabb

Skabb är en numera vanlig diagnos som bör övervägas vid klåda, speciellt nattlig långvarig klåda. Skabbdjuret är ett 0,3-0,4 mm stort kvalster (spindeldjur). Efter befruktningen på hudytan gräver honan gångar i hudens hornlager (vårt yttersta hudlager) och lägger där sina ägg. Handjuret dör efter parningen. Äggen kläcks efter 3-4 dagar och genomgår larv- och nymfstadium innan de blir könsmogna efter 2-3 veckor.

Utbrott av skabb på särskilt boende 170622 (pdf)
Skabb checklista (pdf)

Vårdhandboken om Skabb

Senast uppdaterad: 2018-04-17 10:54