17. Lungtuberkulos

Tuberkulos kan smitta genom inandning av bakterier via droppar i luften om man kommer i nära kontakt med en hostande person med aktiv tuberkulos. Patient som har tuberkulos i luftvägarna och hosta ska i väntan på utredningssvar bedömas som smittsam och vårdas därefter. Om tuberkelbakterier kan påvisas i upphostningsprov (sputum) vid mikroskopi ska patienten fortsatt vårdas som högsmittsam. Smittsamheten upphör i regel efter två veckors adekvat tuberkulostatikabehandling. Patient med obehandlad lungtuberkulos där man inte kan påvisa tuberkelbakterier i sputum vid mikroskopi har en lägre smittsamhet.Tuberkulossjukdom utanför luftvägarna är så gott som aldrig smittsam.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:46