13. Enteral nutrition (sondmatning)

Basala hygienrutiner ska alltid tillämpas. För att undvika bakteriekontamination av sondmat krävs strikta hygienrutiner. Vid i hopkoppling och all hantering finns risk att förorena näringslösning och system, vilket kan leda till en tillväxt av bakterier i näringslösningen. Tillväxt av bakterier sker snabbare i näringslösningar än i de flesta intravenösa lösningar.

Obs! Arbeta alltid med spritdesinfekterade händer vid ihopkoppling och övrig hantering av sondmat för att förhindra bakteriekontamination av näringslösningen.

Sondnäring

Det finns både sterila och icke sterila näringslösningar.

Sterila produkter

Fabrikstillverkad näringslösning i ursprunglig påse, flaska eller motsvarande är sterila. Sterilhantering av påse är enklast. Flaskor som öppnas (skruvlock, kapsyl) kan lätt förorenas.

 • oöppnad förpackning kan förvaras i rumstemperatur
 • öppnad flaska eller burk eller motsvarande skall förvaras i kylskåp mellan matningarna och användas inom den tid som anges i tillverkarens anvisningar
 • vid kontuerlig tillförsel är "hängtiden" max 24 timmar

Icke sterila produkter

 • produkter i pulverform som blandas med vatten
 • steril produkt som hälls över i annan behållare
  Tillförsel av icke sterila produkter skall vara avslutad inom 4 timmar efter beredning.

Skötsel av aggregat, behållare, sondsprutor och matningsslang

Dessa är medicintekniska produkter och kan vara för flergångs/engångsbruk.
Engångsprodukter ska inte återanvändas.
OBS! Tänk på att tillverkarens ansvar upphör om en engångsprodukt återanvänds!

Aggregat

 • vid intermittent tillförsel, byts aggregatet efter varje matningstillfälle               
 • vid kontinuerlig tillförsel, byts aggregat minst en gång per dygn
 • vid kontinuerlig användning av storpåse, byts aggregatet när påsen är tom

Behållare till icke steril produkt

Engångs- eller flergångsbehållare kan användas för icke steril produkt. Flergångsbehållare rengörs enligt tillverkarens rekommendationer.

Sondsprutor

Engångs eller flergångsspruta kan användas. Om sondsprutan är flergångs, rengörs den enligt tillverkarens rekommendationer. Förvaras torrt och dammfritt.

Matningsslang till knapp

Matningsslangen (adaptern) ska användas enligt tillverkarens rekommendationer.

Läkemedel

För läkemedelstillförsel används engångsspruta som kasseras efter användningen.

PEG/Knapp/Gastrotub

Huden runt PEG/knapp/gastrotub kan betraktas som ett öppet sår och koloniseras därför lätt med bakterier.

 • rengör stomiområdet dagligen med tvål och vatten
 • torka huden eller låt den lufttorka ordentligt

Om huden runt PEG ser irriterad/infekterad ut kan den tvättas med Hibiscrub var 6.e dag.
Håll torrt. Inget förband!

Munvård

OBS! Vårdtagaren behöver hjälp med munhygien vid flera tillfällen dagligen.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:46