Vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorg

Vårdrutinerna vänder sig till all personal inom kommunal vård och omsorg i Södra Älvsborg som är anställda inom nedanstående kommuner. Rutinerna är utformade för att kunna tillämpas i särskilda boenden och inom hemsjukvård. För ytterligare information hänvisas i första hand till Vårdhandboken och/eller lokala anvisningar.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:46