Vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorg

Vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorg i Göteborg och södra Bohuslän. För ytterligare information och ämnesområden som inte behandlas här hänvisas till Vårdhandboken och/eller lokala anvisningar i respektive kommun.

Rutiner kommunal vård och omsorg
Vårdhandboken

Senast uppdaterad: 2019-02-13 13:40