Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om coronavirusinfektion covid-19:

Förkylningsbesvär? Tänk på uppmaningen från Smittskydd VGR till närstående, att undvika besök på sjukhuset som inte är helt nödvändiga och att aldrig göra besök om man har luftvägssymtom. De här åtgärderna och rekommendationerna är till för att skydda de mest sårbara. Information om de förändringar som SÄS genomför hittar du via SÄS sida om corona. 
Mer information och aktuellt läge i Västra Götaland

 

Hygienombud kommunal vård och omsorg

Sjuksköterska med särskilt hygienansvar utses av medicinskt ansvarig sköterska (MAS) eller motsvarande. Det är önskvärt att det utses en sjuksköterska per 200 anställda. Det bör dock alltid finnas minst två sjuksköterskor i varje kommun/kommundel.

Hygienombudens roll och ansvar 

Det är viktigt att sjuksköterskan har ett intresse av vårdhygieniska frågor. Ansvaret bör därför vara personbundet. Alla sjuksköterskor med särskilt hygienansvar ska ha en grundläggande kunskap i vårdhygien. För att detta ska fungera är det viktigt att prioriterad tid avsätts för utbildning/information och arbete med hygienfrågor. Sjuksköterskan måste ha mandat från sin arbetsgivare.
 
Uppgift:

  • Att vara Vårdhygiens kontaktperson (förlängda arm) i sin kommun/kommundel.
  • Bilda nätverk inom kommunens vård och omsorg för att få en samsyn i vissa hygienfrågor.
  • Kunna driva vårdhygieniska frågor i sin kommun/kommundel.
  • Att svara för information och utbildning i vårdhygieniska frågor till övrig personal i sin kommun/kommundel.
  • Informera nyanställd personal om basala hygienrutiner och klädregler. 
  • Att delta i återträffar som Vårdhygien anordnar, 1-2 ggr/år.
  • Att regelbundet ha träffar med sina lokala hygienombud på varje enhet/avdelning, t ex 1-2 ggr/termin och att skapa möjlighet för vårdhygiens representant att träffa dessa 1 gång/kommun och år.
  • Vara uppdaterad om vilka lokala anvisningar och avsnitt i Vårdhandboken som kan vara till hjälp. 
Senast uppdaterad: 2019-08-27 08:20