Kommunal vård och omsorg Södra Älvsborg

Här finns information för dig som arbetar inom kommunal vård och omsorg Södra Älvsborg.

Kontakt

Maria Engström
Telefon
033 - 616 29 11
E-post
 
maria.engstrom@vgregion.se

Ledningsverktyg

För att tillgodose de krav och mål som gäller enligt lagar, föreskrifter och beslut, är vårdgivare ålagda att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Nedan erbjuds en lokal anpassning av nationellt framtagna ledningsverktyg för systematiskt vårdhygieniskt förbättringsarbete. "Ledningsverktyg för god vårdhygienisk standard" vänder sig till chefer och är en enkel flerstegsmodell där en egenkontroll av enhetens vårdhygieniska standard ligger till grund för enhetens egna fortlöpande förbättringsarbete.

Handlingsplan - Ledningsverktyg för vårdhygienisk standard (ifyllbart) (pdf)
Egenkontroll och lathund  Vårdhygienisk standard 180123 (pdf)
Lathund till egenkontroll 170411 (pdf)  
Självskattning kommun (pdf)

Kommuner i Södra Älvsborg

  • Borås
  • Alingsås
  • Ulricehamn
  • Mark
  • Svenljunga
  • Tranemo
  • Bollebygd
  • Lerum
  • Vårgårda
  • Herrljunga

Senast uppdaterad: 2018-01-31 14:47