Hygienkommittén Södra Älvsborg

Hygienkommittén medverkar utifrån ett vårdhygieniskt perspektiv i det övergripande utvecklingsarbetet. Syftet är att säkerställa vårdkvalitet och patientsäkerhet genom hela vårdkedjan.

I hygienkommittén ingår företrädare från Södra Älvsborgs sjukhus, Alingsås lasarett, primärvård/närhälsa, kommunal hälso- och sjukvård, Högskolan Borås och från Smittskyddsenheten i Västra Götaland. I specifika sakfrågor adjungeras ledamöter med specialkompetens inom aktuellt ämnesområde.

Kontaktlista Hygienkommittén (pdf) 

Temaeftermiddag

Hygienkommitténs temaeftermiddag

Mer information kommer att publiceras här när kommande temaeftermiddagens program och datum är fastställt.

Senast uppdaterad: 2019-02-13 13:19