Vårdhygien

Våra huvudsakliga uppgifter är av förebyggande karaktär som att:

  • bedriva undervisning och informera
  • ge verksamhetsanpassade råd vid frågor av vårdhygienisk karaktär
  • delta i förbättringsarbete genom hygien- och konsultronden
  • bistå med rådgivning kring desinfektion och sterilisering
  • ge råd vid bygg-, inköps- och upphandlingärenden
  • övervaka bakteriologin samt resistensläget 

Kontakt

Måndag-torsdag: kl. 8:00 - 16:00 (lunch kl. 12:00 - 13:00)
Fredag: kl. 8:00 - 15:00 (lunch kl. 12:00 - 13:00)

OBS! Under sommaren, v 27 - v 32, har vi ändrade öppettider.
Våra sommartider är  måndag - fredag kl. 8:00 - 14:30!

Telefon 
033 - 616 29 04 
E-post

sas.vardhygien@vgregion.se

Fler kontaktpersoner

Besöksadress
Samaritvägen 13
Ingång 23, plan 4 
501 82 Borås

Karta SÄS Borås

Vårdhygiens verksamhet riktar sig till hela Södra Älvsborg

  • Södra Älvsborgs Sjukhus
  • Alingsås lasarett
  • Hälso- och sjukvård inom primärvård/närhälsa
  • Hälso- och sjukvård inom kommunal vård och omsorg 

Ansvarig för enheten

Anna Hagborg, vårdenhetschef

Telefon
033 - 616 11 41

Mer om verksamheten

HIVÖ - Klinik för hud- och könssjukdomar, infektion, vårdhygien och ögon

Vårdens styrande dokument

Här hittar du länkar till de olika typer av styrande dokument som reglerar hälso- och sjukvården på Södra Älvsborgs Sjukhus.    
Nationella riktlinjer, socialstyrelsen 
Västra Götalandsregionens medicinska riktlinjer och vårdprogram 
Vårdhandsbokens webbplats
Medicinska styrdokument (SÄS)
PM för hygienrutiner och vaccinationer för studenter 170307 (pdf)