Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Covid-19 Information om våra förändrade besöksrutiner, hur du söker vård vid covid-19 och hur du kan undvika smitta 

Alla över 16 år bör använda munskydd i sjukhusets lokaler. Munskydd delas ut av entrévärdar där de finns.

Vårdplanering (SVPL)

Mellan Västra Götalandsregionen och Västkom har en överenskommelse tecknats om samordnad vårdplanering av utskrivningsklara patienter. Med utgångspunkt från denna överenskommelse har en regiongemensam rutin för samordnad vårdplanering tagits fram i samverkan mellan parterna.

För vårdplanering mellan vårdgivarna (kommunal hälso- och sjukvård och omsorg, primärvård och sjukhus) använder verksamheterna inom Västra Götaland ett IT-stöd, KLARA SVPL, som är baserat på den regiongemensamma rutinen. I händelse av avbrott i IT-stödet finns en reservrutin där meddelandeblanketter faxas mellan vårdgivarna enligt särskilda rutiner.

Både regelverk och reservrutin finns publicerade på den centrala webbplatsen för samordnad vård- och omsorgsplanering i Västra Götaland.

Regionala styrdokument för vårdplanering

Reservrutin för vårdplanering

Senast uppdaterad: 2016-07-07 10:43