Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Förändringar på SÄS pga pandemin covid-19. Läs mer på SÄS sida om covid-19 

Standardiserade vårdförlopp

Remisser till standardiserade vårdförlopp ska i de flesta fall faxas till särskilda remissmottagare för respektive diagnos. De ansvarar för att boka in vidare undersökningar. Namn och telefonnummer till dessa och faxnummer dit remissen ska skickas går att finna nedan. Särskilda undantag är angivna under aktuella förlopp.

Akut lymfatisk leukemi (ALL)

Vid misstanke om akut myeloisk leukemi ska hematologjour alltid kontaktas om provsvaren är alarmerande eller om patienten har påverkat allmäntillstånd. Det gäller även utanför kontorstid.

Telefonkontakt med hematologkonsult/jour söks via SÄS växel:

Telefon 
033 - 616 10 00

Hematolog dagvård

Telefon
033 - 616 22 29

Remiss skickas efter telefonkontakt till medicinarkivet:

Fax
033 - 616 29 49

Läs mer om förloppet på RCC Väst webbplats

Akut myeloisk leukemi (AML)

Vid misstanke om akut myeloisk leukemi ska hematologjour alltid kontaktas om provsvaren är alarmerande eller om patienten har påverkat allmäntillstånd. Det gäller även utanför kontorstid.

Telefonkontakt med hematologkonsult/jour söks via SÄS växel:

Telefon 
033 - 616 10 00

Hematolog dagvård

Telefon
033 - 616 22 29

Remiss skickas efter telefonkontakt till medicinarkivet:

Fax
033 - 616 29 49

Läs mer om förloppet på RCC Väst webbplats

Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer

Annica Prissberg

Telefon
033 - 616 29 42

Fax
033 - 616 29 46

Läs mer om förloppet på RCC Väst webbplats

Analcancer

Åsa Ghazale

Telefon
033 - 616 10 73

Fax
033 - 616 40 09

Läs mer om förloppet på RCC Väst webbplats

Bröstcancer

Ann Hedberg

Telefon
033 - 616 18 55

Fax
033 - 616 28 91

Läs mer om förloppet på RCC Väst webbplats

Bukspottkörtelcancer (pankreascancer) och periampullär cancer

Marie Högfeldt och Ann-Sofie Wiberg

Telefon 
033 - 616 10 55

Fax
033 - 616 16 45

Läs mer om förloppet på RCC Väst webbplats

Cancer i gallvägar och gallblåsa

Marie Högfeldt och Ann-Sofie Wiberg

Telefon
033 - 616 10 55

Fax
033 - 616 16 45

Läs mer om förloppet på RCC Väst webbplats

Cancer i lever

Carola Eriksson

Telefon tis, ons, tors
033 - 616 52 42

Telefon mån, fre
033 - 616 29 41

Fax
033 - 616 32 26

Läs mer om förloppet på RCC Väst webbplats

Cancer i urinblåsa och urinvägar

Marie Högfeldt

Telefon
033 - 616 10 55

Fax
033 - 616 16 45

Läs mer om förloppet på RCC Väst webbplats

Cancer utan känd primärtumör (CUP)

Annica Prissberg

Telefon
033 - 616 29 42

Fax 
033 - 616 29 46

Läs mer om förloppet på RCC Väst webbplats

Huvud- och halscancer

Ulrika Stenius Dahleman och Kamilla Gustafsson

Telefon 
033 - 616 18 16

Fax 
033 - 616 16 38

Läs mer om förloppet på RCC Väst webbplats

Livmoderhalscancer

Marjaneh Faisali

Telefon
033 - 616 52 30

Fax
033 - 616 51 52

Läs mer om förloppet på RCC Väst webbplats

Livmoderkroppscancer

Marjaneh Faisali

Telefon
033 - 616 52 30

Fax
033 - 616 51 52

Läs mer om förloppet på RCC Väst webbplats

Lung- och lungsäckscancer

Ingela Ågren Augustsson, SVF-koordinator

Telefon
033 - 616 32 49

Annika Karlsson, Tara McMahon, Isabelle Berggren och Josefine Jäntti, kontaktsjuksköterskor 

Telefon
033 - 616 15 14, 033 - 616 15 17 och 033-616 46 92

Fax
033 - 616 29 49

Läs mer om förloppet på RCC Väst webbplats

Lymfom (lymfkörtelcancer) och kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Hematolog dagvård

Telefon
033 - 616 22 29

Remiss skickas till medicinarkivet:

Fax
033 - 616 29 49

Läs mer om förloppet på RCC Väst webbplats

Maligna hjärntumörer

Gunn-Britt Klasson-Bonander

Telefon 
033 - 616 11 19

Fax
033 - 616 34 94

Läs mer om förloppet på RCC Väst webbplats

Malignt hudmelanom

Ingela Rydell

Telefon
033 - 616 24 96

Fax
033 - 616 14 53

Läs mer om förloppet på RCC Väst webbplats

Matstrups- och magsäckscancer

Marie Högfeldt och Ann-Sofie Wiberg

Telefon 
033 - 616 10 55

Fax
033 - 616 40 09

Läs mer om förloppet på RCC Väst webbplats

Myelom

Hematolog dagvård

Telefon
033 - 616 22 29 

Remiss skickas till medicinarkivet:

Fax
033 - 616 29 49

Läs mer om förloppet på RCC Väst webbplats

Njurcancer

Marie Högfeldt

Telefon 
033 - 616 10 55

Fax
033 - 616 16 45

Läs mer om förloppet på RCC Väst webbplats

Peniscancer

Marie Högfeldt

Telefon 
033 - 616 10 55

Fax
033 - 616 16 45

Läs mer om förloppet på RCC Väst webbplats

Prostatacancer

Marie Högfeldt

Telefon 
033 - 616 10 55

Fax
033 - 616 16 45

Läs mer om förloppet på RCC Väst webbplats

Skelett- och mjukdelssarkom

Karin Ståhl

Telefon
033 - 616 11 26

Fax
033 - 616 15 38

Läs mer om förloppet på RCC Väst webbplats

Sköldkörtelcancer

Karin Jogeland

Telefon
033 - 616 10 81

Fax
033 - 616 16 45

Läs mer om förloppet på RCC Väst webbplats

Testikelcancer

Marie Högfeldt

Telefon 
033 - 616 10 55

Fax
033 - 616 16 45

Läs mer om förloppet på RCC Väst webbplats

Tjock- och ändtarmscancer (kolorektal cancer)

Åsa Ghazale och Ann-Sofie Wiberg

Telefon 033 - 616 10 73 och 033 - 616 10 55


Remiss skickas till endoskopienheten.
För bekräftelse att remiss kommit fram, kontakta endoskopienheten.

Fax
033 - 616 40 09

Telefon
033-616 10 30 eller  033-616 10 60

Läs mer om förloppet på RCC Väst webbplats

Vulvacancer

Marjaneh Faisalioch Annicka Almén

Telefon
033 - 616 52 30

Fax
033 - 616 51 52

Läs mer om förloppet på RCC Väst webbplats

Äggstockscancer

Marjaneh Faisali och Annicka Almén

Telefon
033 - 616 52 30

Fax

033 - 616 51 52

Läs mer om förloppet på RCC Väst webbplats

Senast uppdaterad: 2020-10-19 16:37