Tobaksavvänjning i Mark

Här finns information till medarbetare i Marks kommun och Västra Götalandsregionen vart ni kan hänvisa era unga patienter (13-25 år) och elever som vill sluta med tobak, antingen på egen hand eller med stöd och hjälp.

Till patienter och elever

Råd och tips till patienter/elever i Mark som vill sluta med tobak

Till medarbetare

En utbildningsfilm i Enkla råd om tobak (23 min)

Fimpaaa! (app)

Fimpaaa! är en app från UMO för den som är ung och vill sluta röka. Här kan man skapa sin egen profil som utgår från hur just den personen röker. Appen är gratis att ladda ner. 

www.umo.se/fimpaaa 

Sluta-röka-linjen (även snusavvänjning)

Sluta-Röka-Linjen är en kostnadsfri stödlinje för alla som har funderingar kring att sluta röka eller snusa. De är en samtalspartner via telefon och chatt för den som redan har slutat men som tycker att det är svårt att vara utan snus eller cigaretter.

Sluta-Röka-Linjen fungerar också som stöd till anhöriga och erbjuder tobaksavvänjare och vårdpersonal utbildningar och kostnadsfri handledning.

Hänvisning och remittering

För att hänvisa dina patienter till Sluta-Röka-Linjen, ge gärna deras kort i handen och uppmana patienten att själv ringa. I de fall där särskild uppföljning önskas, fyll i en hänvisningsblankett, så tar de första kontakten. Skriv ut den ifyllda blanketten och skicka in till dem. Obs! Inhämta patientens samtycke till att de hör av sig med ett telefonsamtal inom två veckor.

Tolksamtal

Du som arbetar i vården kan även remittera eller hänvisa patienter som önskar tobaksavvänjning på andra språk. Sluta-Röka-Linjen erbjuder i samarbete med landstingets tolkförmedling trepartssamtal med stöd i tobaksavvänjning på följande språk: arabiska, ryska, persiska, somaliska, spanska och turkiska. Ange på hänvisningsblanketten vilket språk som önskas så tar de kontakt med klienten per telefon inom två veckor.

Sluta-röka-linjen - information för vårdgivare

Sluta-röka-linjen - hänvisningsblankett

Sluta-röka-linjen - visitkort och annat material

Rökfri (app och hemsida)

Rökfri är tjänsten som hjälper till att bli kvitt begäret, när som helst och dygnet runt via datorn eller mobilen. Helt gratis.

Rökfri är uppdelad i två faser. En förberedelsefas på 14 dagar, då användaren bygger upp sina strategier för att sluta röka, och en fas efter rökstoppet då användaren får stöd för att fortsätta hålla sig rökfri. Hela tiden finns en virtuell coach som kommer med konkreta tips och råd.

- App: Sök på ”Rökfri” i appstore eller i Google play

 rokfri.1177.se

Hälsocoach online

Boka en egen hälsocoach, som patienten eller eleven träffar via videomöte, telefon eller på mottagning. För den som vill komma igång med träning, bli mindre stillasittande, sluta röka eller förändra sina mat- eller alkoholvanor.

vgregion.se/sas/halsocoach

Tobaksavvänjare i Marks kommun

Tobaksavvänjare finns på Närhälsans vårdcentraler i Horred, Kinna och Skene samt på vårdcentralen i Sätila. Patienten eller eleven kan själva söka dit antingen genom att ringa sin vårdcentral eller skicka meddelande via Mina vårdkontakter.

Patientbroschyr

För dig som arbetar inom Västra Götalandsregionen kan nedanstående broschyr beställas via Marknadsplatsen.

Att sluta med tobak - ett livsviktigt beslut 

Att sluta med tobak - nio olika språk 
(arabiska, BKS (serbokratiska), engelska, finska, persiska, somaliska, sorani, spanska, turkiska)

Checklista

Här finns en checklista för förvaltningarna i Marks kommun att använda för att se till att man har alla förutsättningar för att kunna arbeta aktivt mot tobak.

Checklista


Senast uppdaterad: 2018-05-18 08:22