Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Förändringar på SÄS pga pandemin covid-19. Läs mer på SÄS sida om covid-19 

Samverkansgrupper

SÄS ingår i olika vårdsamverkansgrupper, där vårdgivare från sjukhus, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård arbetar för en samsyn i strategiska frågor.

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg omfattas dels av kommunal vård, omsorg, skola och socialtjänst i Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårdgårda och dels av regionens närsjukvård inom primärvård, sjukhusvård och habilitering i Södra Älvsborg.  När en person behöver vård- och omsorgsinsatser från både kommun och sjukvård är deras uppdrag att samordna insatserna för att parterna tillsammans ska kunna ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg.

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Kommittéer och arbetsgrupper

Utöver Närvårdsamverkan Södra Älvsborg, finns inom hälso- och sjukvården i Södra Älvsborg ett flertal kommittéer och arbetsgrupper, där arbete sker över vårdgivargränserna mellan kommunal hälso- och sjukvård, primärvård och specialistsjukvård (sjukhus). De som presenteras närmare är samverkansgrupper där

  • arbetet sker utifrån en övergripande nivå över minst två "vårdgivargränser"
  • det organisatoriskt finns ett beslut eller förankring på ledningsnivå
  • det sker ett regelbundet arbete i syfte att förbättra och utveckla vården ur ett vårdsamverkansperspektiv

Vårdhygien  

Ämnesspecifika grupper

Utöver de presenterade grupperna förekommer ett flertal ämnesspecifika grupper, där representationen är tillsatt utifrån behovet att inhämta och sprida kunskap i hela vårdkedjan. Kunskaperna inom dessa "specialistgrupper" tillvaratas både inom de presenterade grupperna, i frågor där behov finns av ämnesspecifika kunskaper men även i andra sammanhang där den specifika sakkunskapen efterfrågas.

Tillfälliga arbetsgrupper

För enskilda projekt eller uppdrag kan tillfälliga arbetsgrupper bildas med representation från olika vårdgivare. Dessa grupper upplöses oftast när arbetet är avslutat men har under tiden bidragit till att skapa ett värdefullt kontaktnät mellan personal anställda hos olika vårdgivare.

Närsjukvård Sjuhärad - en sömlös vård för multisjuka och sköra äldre

Tobaksavvänjning Mark

Tidiga insatser för ökad skolnärvaro

Senast uppdaterad: 2018-01-16 14:51