Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Covid-19 Information om våra förändrade besöksrutiner, hur du söker vård vid covid-19 och hur du kan undvika smitta 

Alla över 16 år bör använda munskydd i sjukhusets lokaler. Munskydd delas ut av entrévärdar där de finns.

STD-mottagning

Information till Närhälsan och övrig primärvård om sexuellt överförbara sjukdomar, remisser till STD-mottagningen och ansvar för smittspårning.

Kontakt

Telefon
Sköterska 033-616 29 63
Kurator 033 -616 29 62

Telefontid

Måndag, onsdag, torsdag och fredag kl 13:00 - 14:00
Tisdag kl 14:00 - 15:00

Patienten är välkommen att kontakta STD-mottagningen via telefon, via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller komma på vår drop-in-mottagning.

STD-mottagningens sida för patienter

Sexuellt överförbara sjukdomar

Klamydia

Sexuellt överförbar sjukdom som lyder under smittskyddslagen. Undersökning och behandling är gratis. Infektionen kan förekomma asymtomatisk, eller ge symtom: sveda, flytningar, blödningsrubbningar, genitala utslag, låga
buksmärtor, skrotalsmärtor och sällsynt ögonbesvär. Tänk på klamydia även vid urinvägssymtom hos sexuellt aktiva patienter.

Vid klamydia-PCR prov screenas även för gonorréinfektion automatiskt. Var observant på detta när provsvar anländer. Se gonorré nedan. Vid positivt klamydia-PCR:

Behandla med Doxyferm 9 dagar (10 tabletter), ska vara gratis enligt smittskyddslagen. Behandla och smittspåra. Smittspårare bör helst ha gått smittspårarutbildning samt utföra smittspårning regelbundet, gärna mer än 10 gånger per år. 
Vid komplicerande faktorer i samband med klamydiainfektionen, remittera patienten obehandlad till STD-mottagningen.

Gonorré

Lyder under smittskyddslagen. Gonorré är allt mer svårbehandlat på grund av besvärligt resistensläge. Gonorré behandlas på STD-mottagningen med antibiotikainjektioner. Remittera dessa patienter obehandlade till STD-mottagningen. Remittera vid positivt gonorréprov eller vid smittspårning angående gonorré för behandling/kompletterande prover från alla adekvata lokaler: uretra/cervix/rektum/svalg/ögon.

Bekräftat PCR avseende gonorré ger diagnos men inte någon resistensbestämning. Kompletterande provtagning görs på STD vid positivt gonorré-PCR. Obekräftad PCR innebär inte någon säker gonorrédiagnos. OBS! Ge ingen behandling före besök på STD.

Mycoplasma genitale

Sexuellt överförbar infektion, som lyder under smittskyddslagen. Symtomen påminner om klamydiainfektion, något mer purulent flytning och ibland genital klåda. Patienten behandlas inom primärvården efter provtagning.

Behandling mycoplasma

Azitromycin fem dagar: 250 mg 2 x 1, dag 1, därefter 250 mg 1 x 1 unde fyra dagar. Behandling av regelbunden partner (efter provtagning) och coitusuppehåll under tio dagar krävs för bot. Ökande resistens är ett stort problem. Vid behandlingssvikt är ni välkomna att remittera patienten till STD-mottagningen.

Remisser

I remisser för behandling till STD-mottagningen är vi förutom anamnes tacksamma för kopia av laboratoriesvar och laboratoriesvarsnummer och ett telefonnummer där vi kan nå patienten. Patienten måste vara informerad om att remiss skickats till STD-mottagningen. Observera att våra remissvar till er oftast bara blir knapphändiga, av sekretesskäl.

Smittspårning

Smittspårning av STI (sexuellt överförbara sjukdomar) ingår i primärvårdens uppdrag. Under många år har vi på STD-mottagningen ändå erbjudit hjälp med smittspårning, i de fall då utbildad smittspårare saknas inom primärvården.

Vi har inte längre möjlighet att erbjuda denna tjänst.

Om det finns personal som inte fått utbildning inom smittspårning går det bra att kontakta Västra Götalandsregionens smittskyddsenhet som organiserar detta. Smittskyddet har information om när smittspårarutbildningar genomförs och även hur stor omfattning av smittspårningsärenden en viss person rekommenderas ha för att kunna upprätthålla en god kvalitet på smittspårningen.

Smittskydd Västra Götaland

 

Senast uppdaterad: 2016-09-05 17:13