Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Covid-19 Information om våra förändrade besöksrutiner, hur du söker vård vid covid-19 och hur du kan undvika smitta 

Alla över 16 år bör använda munskydd i sjukhusets lokaler. Munskydd delas ut av entrévärdar där de finns.

Smärtenhet

Den här sidan innehåller information till vårdgivare som skriver remiss till smärtenheten, bland annat om remissförfarande och vårdutbud.

För att konsultationen ska bli meningsfull, rekommenderas ett remissförfarande för en korrekt medicinsk prioritering och fortsatt handläggning.

Förutsättning för adekvat bedömning är en preciserad frågeställning och en adekvat somatisk och psykosocial anamnes med uppgifter om vilka behandlingar som har prövats och dess resultat.

Då vi har en konsulterande funktion förväntar vi oss att inremitterande är fortsatt ansvarig och återtar patienten när vi gjort en bedömning och eventuellt behandlingsförsök.

Eventuell sjukskrivning och intygsskrivande sköts av inremitterande läkare.

Vid frågeställningar som rör beroendetillstånd, såväl iatrogena som primära ärenden, rekommenderas kontakt med beroendeenheten inom psykiatrivården som vid behov kan komma i kontakt med oss, telefon- eller remissledes.

Smärtteamets vårdutbud (pdf)

Smärtenhetens sida för patienterna

Senast uppdaterad: 2016-08-22 11:15