Barn- och ungdomspsykiatri

BUP har flera samverkanspartners både på och utanför SÄS. Här finns de dokument som vänder sig till skola, primärvården, socialtjänst och barnhabilitering. För att kontakta en enskild avdelning eller mottagning, se kontaktuppgifter på respektive enhetssida.

Dokument

Information till våra samverkanspartners - innehåller adressuppgifter till vår öppenvård (pdf)

Information till samarbetspartners i primarvarden (pdf)

Information till samarbetspartners inom elevhälsa med flera (pdf)

Samverkan mellan primärvård och skolhälsovård gällande barn och ungdomar med psykisk ohälsa (pdf)

Riktlinjer Västbus barn och ungdom (pdf)

Kontakt med vårdenheterna

BUP akutavdelning

BUP akutmottagning

BUP asylmottagning

BUP mellanvård

BUP neuropsykiatrisk mottagning

BUP PTSD-mottagning

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Alingsås

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Elinsdal

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Skene

Ätstörningsmottagning

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31