Klinisk patologi och cytologi

Remissens övre del skannas in i laboratoriedatasystemet. Det är därför viktigt att text inte skrivs utanför förtryckta rutor. Remissen ska vara tydligt ifylld.

Nej-talong (pdf)

Remisser

Patologisk anatomisk diagnostik

PAD - ifyllningsbar (pdf)

PAD (pdf)

PAD - prostata (pdf)

Cytologi
Allmäncytologi

Allmäncytologi (pdf)

Allmäncytologi - ifyllningsbar (pdf)

Cervixcytologi

Cervixcytologi - s.k. standardremiss (pdf)

Thyreoideacytologi

Thyreoidearemiss (pdf)

Spermaprov

Spermaprov (pdf)

Spermaprovsremiss - ifyllningsbar (pdf)

Provtagningsanvisningar -

Vasectomi (pdf)

Infertilitet (pdf)

Obduktion

Obduktion (pdf)

Obduktionsremiss - ifyllningsbar (pdf)

Senast uppdaterad: 2018-12-05 15:27