Remisser

Klinisk patologi/cytologi och obduktion

Remisser ifyllningsbara och i pdf

Blankett för lån av klossar/glas (pdf)

Remisser för utskrift