Fixering

Patologi

Allmänt gäller att preparatet ska läggas i fixeringslösning ”4% fosfatbuffrad formaldehydlösning”. Mängden fixeringslösning bör motsvara 20 gånger provets volym.

Undantag från detta är

  • prov till fryssnitt
  • receptoranalysbestämning av brösttumör
  • ovarialtumör
  • lymfkörtel vid lymfomutredning
  • muskelbiopsi vid frågeställning myopati
  • testisbiopsi för fertilitetsutredning

Cytologi

Objektglas lufttorkas eller fixeras i 95% etanol. Se respektive provtyp i provtagningar för cytologi.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24