Yersinia

Medicinsk bakgrund

Allmän faecesodling syftar till att påvisa diarréorsakande bakterier. Som rutin diagnostiseras Salmonella, Shigella, Campylobacter och Yersinia. På barn under 10 år, på patienter med blodiga diarréer (måste framgå på remissen) samt på begäran, odlas provet för EHEC (O157).

Remiss

Remiss för Laboratorium för klinisk mikrobiologi

Ange inhemsk/utlandsförvärvad smitta. Kryssa för Odling/Salm/Shig/Camp/Yers. Kryssa även i om patienten har blodiga diarréer samt om EHEC önskas. Ange alltid relevanta kliniska data, misstänkt infektionsort samt misstänkt smittkälla. Obs! Varje remiss skall åtföljas av ett prov för vilket en önskad undersökning anges!!!

Material

Faeces

Provtagningsmaterial

eSwab

Provtagning

Pottprov

  • Pinnen doppas i faeces som finns på blöja, bäcken eller ovanpå toapapper i rent kärl.
  • Pinnen nedföres och lämnas kvar i röret.

Analsvabb

  • Stryk den bomullsarmerade delen av provtagningspinnen mot ändtarmsöppningen genast efter avföring. Se till att den blivit förorenad med avföring.
  • Pinnen nedföres och lämnas kvar i röret.

Rektalsvabb

  • För in pinnen i rectum. Kontrollera att det finns avföring på pinnen.
  • Pinnen nedföres och lämnas kvar i röret.

Transport och förvaring

Snarast till Laboratorium för klinisk mikrobiologi. Provet kylförvaras i väntan på transport. Kyltransporteras.

Svar

Analystid 3-4 dygn.

Negativ odling besvaras:  Ingen växt av...
Positiv odling besvaras:  Isol...

Vid positivt fynd lämnas telefonsvar.

Obs! Anmälningspliktiga enligt Smittskyddslagen.

Mätprincip

Odling på selektiva plattor

Ackrediterad

Ja, förutom EHEC

Prioritet

4

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.


Senast uppdaterad: 2018-01-29 11:25