Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om coronavirusinfektion covid-19:

Förkylningsbesvär? Tänk på uppmaningen från Smittskydd VGR till närstående, att undvika besök på sjukhuset som inte är helt nödvändiga och att aldrig göra besök om man har luftvägssymtom. De här åtgärderna och rekommendationerna är till för att skydda de mest sårbara. Information om de förändringar som SÄS genomför hittar du via SÄS sida om corona. 
Mer information och aktuellt läge i Västra Götaland

 

Svalgprov

Medicinsk bakgrund

Rutinmässigt diagnostiseras vid allmän svalgodling endast Betahaemolytiska streptokocker. Bland de ß-haemolytiska streptokocker som orsakar faryngit tonsillit utgörs 80-90% av grupp A och resten av grupp C och G. Arcanobacterium haemolyticum kan ge likartade  besvär. Andra potentiella patogena bakterier som ibland kan påvisas i ökad mängd utan att deras betydelse för faryngotonsilliten kunnat säkerställas är Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis och Moraxella catarrhalis. Vid begäran om utvidgad odling diagnostiseras bland annat eventuell förekomst av ovanstående bakteriearter. Resistensbestämning av ß-haemolytiska streptokocker utföres ej som rutin. De betraktas alltid som känsliga för Penicillin. Kontroll av resistens mot erythromycin görs alltid och resistens svaras ut om det är nedsatt. Mer än 80 serologiskt olika typer av grupp A streptokocker är kända, av vilka som regel endast ett fåtal samtidigt förekommer i samhället. För epidemiologisk övervakning eller vid ökad frekvens av streptokockkomplikationer kan streptokocktypning vara indicerad. Tag kontakt med Laboratorium för klinisk mikrobiologi.

Remiss

Remiss för Laboratorium för klinisk mikrobiologi

Under första kolumnen finns Luftvägssekret. Kryssa för Svalg-ß-haemolytiska streptokocker. Ange relevanta kliniska data, ev. antibiotikabehandling, speciella frågeställning. Vid utvidgad odling kryssa i rutan för svalg-utvidgad odling.

Provtagning

Provet kan tas oberoende av vätske- eller födointag, men ska helst inte tas i direkt samband. Indikationer för provtagning är vid misstänkt bakteriell faryngit/tonsillit och peritonsillit, tveksamt/negativt snabbtest trots misstänkt bakteriell etiologi, recidiverande infektioner/terapisvikt samt vid epidemiologisk utredning.

Tonsiller och/eller bakre svalgvägg

Prov tas från genom att rulla bomullsdelen med fast hand över dessa områden. Undvik övriga delar av munhålan. Pinnen placeras sedan i transportmediet. Provtagningsset  

Näs- eller nasopharynxprov

Bör tas samtidigt med svalgodling på barn, eftersom Betahaemolyserande streptokocker ofta förekommer enbart i näsa/nasopharynx. Provtagningsset  

Transport och förvaring

Snarast till Laboratorium för klinisk mikrobiologi. Provet förvaras kylt i väntan på transport. Kyltransporteras.

Svar

  • Negativ odling besvaras: Ingen växt.
  • Positiv odling besvaras: Växt av...

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Analys utförs vardagar.

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.

Senast uppdaterad: 2020-02-07 12:24