Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sårsekret

Medicinsk bakgrund

Öppna sår koloniseras med normalflorans bakterier utan att detta därför behöver leda till infektion. Banala sår hos för övrigt friska individer infekteras som regel endast av mer virulenta bakterier såsom Betahaemolyserande streptococcer och Staphylococcus aureus.

Vid lokalt eller allmänt nedsatt försvar hos patienten kan emellertid även andra bakterier ge infektion. Detta gäller exempelvis vid brännskada, operationssår, diabetes, cytostatikabehandling och etylism.

Koagulasnegativa staphylokocker ger sårinfektion nästan uteslutande i närvaro av främmande kropp som protes eller kateter. För provets handläggning är det därför av största vikt att uppgifter om sårets art och lokalisation samt eventuell nedsatt motståndskraft hos patienten anges på remissen.

Pasteurella multocida kan ge allvarliga infektioner efter hund- och kattbett. Gramnegativa tarmbakterier är för det mesta lågpatogena och har tveksam significans i öppna sår med undantag av t. ex. operationssår och brännskador.

Speciellt varma sommrar förkommer fynd av Vibrio bakterier i sårodlingar. Kallas ibland för badsårsfeber. Om flera bakterietyper påvisas i sårsekret, kan detta vara tecken på otillfredsställande provtagningsmetodik och bör föranleda förnyad provtagning.

Se separat anvisning för abscessodling.

Remiss

Remiss för Laboratorium för klinisk mikrobiologi

Under andra kolumnen finns Övrigt. Kryssa för Sår.För bästa bedömning av provet ange relevanta kliniska data såsom lokalisation, antibiotikabehandling, sårets art samt ev. nedsatt motståndskraft hos patienten.

Material

Sårsekret

Provtagning

Mekanisk sårrengöring utföres med fuktad tork (koksalt eller vatten). Prov tas med bomullspinne från sårets botten eller vid gränsen till frisk vävnad. Pinnen nedförs därefter i mediet.

Transport och förvaring

Snarast till Laboratorium för klinisk mikrobiologi. Provet förvaras kylt i väntan på transport. Kyltransporteras.

Svar

  • Negativ odling besvaras: Ingen växt.
  • Positiv odling besvaras: Växt av...
  • Fynd av Staphylococcus aureus svaras alltid ut.Gramnegativa tarmbakterier art- och resistensbestäms endast när kliniska data på remissen talar för att fyndet kan ha relevans. I övrigt besvaras dessa som gramnegativa stavar.
  • Fynd av gasbrandsbakterier telefonbesvaras vid specifik förfrågan, även om närvaron av dessa bakterier i de flesta fall är uttryck för en kontamination av såret och ej liktydig med klinisk gasbrand.

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Nej

Prioritet

4

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.

Senast uppdaterad: 2019-05-14 14:15