Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Salmonella

Medicinsk bakgrund

Allmän faecesodling syftar till att påvisa diarréorsakande bakterier. Denna metod har nu ersatts med PCR. Som rutin diagnostiseras Salmonella spp, Shigella spp/EIEC, Campylobacter, EHEC,ETEC, Yersinia enterocolitica, Vibrio och Plesiomonas.

På barn under 12 år, på patienter med blodiga diarréer (måste framgå på remissen).

 

Remiss

Ange inhemsk/utlandsförvärvad smitta. Kryssa för F-bakt gastroenterit PCR. Kryssa även i om patienten har blodiga diarréer.

Ange alltid relevanta kliniska data, misstänkt infektionsort samt misstänkt smittkälla.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

 

Material

Faeces
Provtagningsmaterial eSwab

Provtagning

Pottprov

Pinnen doppas i faeces som finns på blöja, bäcken eller ovanpå toapapper i rent kärl. Pinnen nedföres och lämnas kvar i röret.

Analsvabb

Stryk den bomullsarmerade delen av provtagningspinnen mot ändtarmsöppningen genast efter avföring. Se till att den blivit förorenad med avföring. Pinnen nedföres och lämnas kvar i röret.

Rektalsvabb

För in pinnen i rectum. Kontrollera att det finns avföring på pinnen.
Pinnen nedföres och lämnas kvar i röret.

Provtagningsset

Transport och förvaring

Snarast till Laboratorium för klinisk mikrobiologi. Provet kylförvaras i väntan på transport. Kyltransporteras.

Svar

Analystid 1-2 dygn.

  • Negativ prov besvaras:  Inget Salmonella spp DNA påvisats
  • Positiv prov besvaras: Salmonella spp DNA påvisats. Odling kommer att utföras på inhemska prov eller vid speciell förfrågan och svaras ut separat.

Vid positivt fynd lämnas telefonsvar.

Obs! Anmälningspliktiga enligt Smittskyddslagen.

Mätprincip

PCR

Odling på selektiva plattor

Ackrediterad

Nej

Prioritet

4

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.

Senast uppdaterad: 2019-05-14 14:08