Reumatoid faktor (s-antikroppar mot RA)

Medicinsk bakgrund

RF detekteras med en partikelagglutinationsmetod (icke klass-specifik).

Förutom vid reumatoid artrit (RA) förekommer RF vid flera autoimmuna sjukdomar, och kan ibland påvisas i samband med infektioner utan koppling till reumatisk sjukdom. RF kan även påvisas hos en liten andel fullt friska personer. RF har hög sensitivitet (ca 70%), men låg specificitet för RA. Koncentrationen av RF korrelerar dåligt till sjukdomsaktivitet.

Som screeningmetod har RF ersatts av anti-CCP-antikroppar mot cyklisk citrullinerad peptid - som har ett högre positivt prediktivt värde när det gäller reumatoid artrit.
RF analyseras därför i första hand vid särskild frågeställning företrädesvis från reumatolog.

Remiss

Under Serologisk provtagning och Immunologisk serologi finns en streckad rad där RF kan anges. Ange relevanta kliniska data. Vid misstanke om eller konstaterad blodsmitta, märk rör och remiss med "BLODSMITTA"-etikett.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Material

Helblod

Provtagning

Rör med gel (guldgul kork)

Minsta volym

2 ml eller 200 µl serum

Transport och förvaring

Bör kyltransporteras om transporttiden överstiger 12 tim. Obs! Helblod får ej frysas.

Svar

  • Negativt resultat besvaras: <25 IU/ml Negativt
  • Positiva resultat besvaras : antal IU/ml Positivt

Mätprincip

Partikelagglutinationsmetod

Ackrediterad

Nej

Prioritet

4


Senast uppdaterad: 2017-12-20 14:14