Papillomvirus

Laboratorium

Klinisk virologi

Adress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Telelfon 031-342 49 13 eller 031-342 47 41