Mycoplasma pneumoniae

Medicinsk bakgrund

Mottagligheten för smitta är hög i alla åldrar men symptombilden skiljer sig mellan åldersgrupper. Små barn är ofta helt asymtomatiska men kan lätt bli förkylda. I åldersgruppen 20-30 år är mycoplasmainfektion den vanligaste orsaken till lunginflammation.

Genomgången sjukdom ger inte någon bestående immunitet. Kroniskt bärarskap av Mycoplasma pneumonie finns inte dokumenterat men man kan utsöndra bakterien i flera veckor.

Inkubationstiden är ca 2-3 veckor lång. Vanliga symptom är: heshet, huvudvärk samt torr och retande hosta. I ovanliga fall kan mycoplasmainfektion orsaka hjärtmuskelinflammation, hjärnhinneinflammation och hemolytisk anemi.

Remiss

I första kolumnen under Luftvägssekret finns Mycoplasma pneumonie (PCR). Kryssa i rutan och lämna relevanta kliniska data.

Remiss för Laboratorium för klinisk mikrobiologi