Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Coronavirusinfektion covid-19

Tillfälliga förändringar på SÄS pga coronapandemin. Läs mer på SÄS sida om Covid-19

Mödravårdsserologi (screening av gravida)

Medicinsk bakgrund

För blivande mödrar så kan man ta ett blodprov för screening av några sjukdomar och skicka in till laboratoriet. Vid angivande av Mödravårdsserologi, gravid, så ingår på ett prov som tas följande analyser HIV ag/ak, HBsAg, Syfilis, samt på begäran även Rubella.

Remiss

Remiss för Laboratorium för klinisk mikrobiologi

Under Serologisk provtagning och Screening kryssas Mödravårdsprov för. Ange att det gäller en graviditet.

Kom ihåg att ange tel.nr. om akut svar önskas. Ange relevanta kliniska data. Vid misstanke om eller konstaterad blodsmitta, märk rör och remiss med "BLODSMITTA"-etikett. Om kodning av prov sker - ange födelseår och de fyra sista siffrorna  personnumret.

Material

Helblod

Provtagning

Rör med gel (guldgul kork).

Minsta volym

2 kapillärrör blod eller 500 µl serum

Transport och förvaring

Bör kyltransporteras om transporttiden överstiger 12 tim. OBS! Helblod får ej frysas.

Svar

Negativt respektive postivt fynd av antikroppar-antigen mot HIV, HBsAg (Hepatit B antigen), Syfilis ( TP) svaras ut.

Obs! Ev postivt av något av dessa agens är anmälningspliktigt enligt smittskyddslagen.

  • Rubella svaras ut i IU/ml.
  • Positivt prov besvaras: patienten är immun
  • Negativt prov besvaras: IgG antikroppar ej påvisade
  • Gränsvärden besvaras: Immunitet tveksam

Mätprincip

Kemiluminescens

Ackrediterad

Ja

Prioritet

3

Senast uppdaterad: 2019-10-01 10:56