Maskar, bandmask, spolmask, hakmask

Medicinsk bakgrund

Infestation av maskar diagnostiseras genom påvisande av ägg i faeces genom direktmikroskopi och genom maskfynd i faeces (makroskopisk granskning).

Remiss

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Mer info

Parasitdiagnostik

Springmask

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:23