Legionella i vatten

Medicinsk bakgrund

Vid eventuellt önskemål om odling av legionella i vatten kontakta substatavdelning på laboratorium för klinisk mikrobiologi för diskussion. Material för provtagning tillhandahålls av laboratoriet.

Remiss

Under tredje kolumnen finns Övrigt. Kryssa för Legionella.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Mätprincip

Specifik odling/agglutination

Ackrediterad

Nej

Hur ofta körs analysen?

Legionellaodling av vatten utförs på utvalda ställen på Borås, Skene och Alingsås Lasarett 2-3 ggr / år.