Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om coronavirusinfektion covid-19:

Förkylningsbesvär? Tänk på uppmaningen från Smittskydd VGR till närstående, att undvika besök på sjukhuset som inte är helt nödvändiga och att aldrig göra besök om man har luftvägssymtom. De här åtgärderna och rekommendationerna är till för att skydda de mest sårbara. Information om de förändringar som SÄS genomför hittar du via SÄS sida om corona. 
Mer information och aktuellt läge i Västra Götaland

 

IVF (infertilitetsutredningsprover)

Medicinsk bakgrund

Vid infertilitetsutredning utförs följande undersökningar: HIV, HTLV I/II, Hepatit B, Hepatit C och syfilis. På begäran även Rubella och anti-HBc.

Remiss

Under Serologisk provtagning finns Screening. Kryssa för IVF-analyser. Vid misstanke om eller konstaterad blodsmitta märk rör och remiss med "BLODSMITTA"-etikett. Om kodning av prov sker, ange födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Material

Helblod

Provtagning

Rör med gel (guldgul kork)

Minsta volym

6 ml blod eller 750 µl serum

Transport och förvaring

Snarast till Laboratorium för klinisk mikrobiologi. Bör kyltransporteras om transporttiden överskrider 12 timmar. Obs! Helblod får ej frysas.

Svar

Svaras ut som negativt resp. positivt. Vid positiv reaktion av HIV, HTLV I/II och syfilis TP sänds provet till referenslaboratorium för verifiering.

Obs! Ev positivt fynd av något av dessa agens är anmälningspliktigt enligt smittskyddslagen.

Mätprincip

Kemiluminiscens

Ackrediterad

Ja

Hur ofta körs analysen?

1 ggr/vecka.

Senast uppdaterad: 2019-10-01 10:55