HIV-virusisolering

Laboratorium

Klinisk virologi

Adress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Telefon 031 - 342 4913 eller 031 - 342 4741

Mer info

HIV-virusisolering