Hepatit C (IgG antikroppar och kvantitativ PCR)

Medicinsk bakgrund

Inkubationstid är 2-6 mån. Viruset överförs med blod och blodprodukter (blodtransfusion, intravenöst missbruk). Sexualsmitta är ovanligt liksom smitta från mor till barn. Bland de patienter som utvecklar infektion drabbas minst 50% av kronisk leversjukdom. En månad efter smitta kan antikroppar påvisas hos hälften av patienterna. Patienter med nedsatt immunförsvar har svårt att bilda antikroppar mot HCV och kan var negativa i antikroppstest i år efter smittan (de är dock positiva i PCR). Vid olyckstillbud, se även stick och skärskador.

Anti-HCV (IgG) och HCV PCR (kvantitativt).

Stick och skärskador

Remiss

Remiss för Laboratorium för klinisk mikrobiologi

Under Serologiskprovtagning och Virologisk serologi finns ett avsnitt om Hepatit C. Kryssa för Hepatit C: a-HCV (antikroppstest) eller HCV RNA - kvantitativ (PCR).

Skriv relevant klinisk data och insjukningsdatum. Om kodning av prov sker - ange födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret.

Material

Helblod

Provtagning

Rör med gel (guldgul kork).

 

Minsta volym

2 ml blod eller 600 µl serum

Transport och förvaring

Så fort som möjligt till Laboratorium för klinisk mikrobiologi. Kyltransporteras. OBS! Helblod får ej frysas.

Svar

  • Anti-HCV utsvaras som positivt eller negativt. Positivt test konfirmeras alltid med PCR för att bedöma smittsamheten.
  • För att påbörja eller följa behandling utföres kvantitativ PCR som svaras ut PÅVISAT i log IU/ml eller EJ PÅVISAT.

Obs! Anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Positivt antikroppssvar avgör ej om infektionen är akut, kronisk eller utläkt. För att bedöma att patienten inte har en aktiv Hepatit C-infektion krävs två negativa PCR-resultat tagna med sex månaders mellanrum.

Mätprincip

Kemiluminescens immunoanalys och PCR

Ackrediterad

Ja

Prioritet

antikroppar:  3

PCR:  5