Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Helicobacter pylori antigen

Medicinsk bakgrund

Helicobacter pylori är en gramnegativ spiralformad mikroaerob stav med en eller flera unipolära flageller. Kända virulensmekanismer hos bakterien är motilitet i magsäckens slemlager, vidhäftning till epitelceller samt ett vakuoliserande cytotoxin. Infektionen sker vanligen tidigt i livet och är i de flesta fall livslång. Bakterien orsakar inflammation, gastrit, vilket efter långvarig infektion kan leda till peptiska sår. H. pylori ses som en av de mest vanliga och medicinskt viktiga patogener världen över.

Patienter som härbärgerar organismen indelas i två huvudgrupper, de infekterade med symptom och de "koloniserade", dvs. de som bär på organismen utan att ha symptom. Många möjliga smittvägar för H. pylori har föreslagits såsom djur, förorenat vatten och orala reservoarer, t.ex. saliv och plack på tänderna.

Testet är ett kvalitativt test för att upptäcka Helicobacter pyroli-antigen i faeces, men kan också användas för att se om behandlingen varit framgångsrik. Detta görs fyra till sex veckor efter avslutad behandling. Likaså kan testet användas för diagnos om patienten åter infekteras.

Testet är även utvärderat för barn.

Remiss

Ange inhemsk/utlandsförvärvad smitta samt smittort. Kryssa för Helicobacter pyroli antigen. Ange relevanta kliniska data.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Material

Faeces

Obs! Testet utförs endast på faeces, ej flytande.

Provtagning

Faeces-burk med sked utan tillsats. Fyll max 1/4 burk med faeces.

Obs! Inga tillsatser och ej pinnprov.

Transport och förvaring

Provet förvaras i kyl i väntan på transport och kyltransporteras.

Svar

  • Negativt prov svaras: Helicobacter-antigen: Negativ , Antigen ej påvisat
  • Positivt prov svaras: Helicobacter-antigen: Positiv , Antigen påvisat
  • Gränsvärde svaras: Gränsvärde, nytt prov rekommenderas.

Mätprincip

Enzyme immunoassay (EIA), där monoklonala antikroppar mot H. pylori används.

Ackrediterad

Nej

Prioritet

4

Senast uppdaterad: 2017-12-19 15:22